קשיים אופייניים לזוגות בטיפול

משרד הרווחה פרסם סקר מקיף שנערך בין מטפלים זוגיים ישראליים. על-פי הסקר, הקושי העיקרי של זוגות הפונים לטיפול הוא בעיות תקשורת (77% מכלל הזוגות המגיעים לטיפול).

הקושי השני בשכיחותו הוא מאבקי כוח (67%), השלישי – ציפיות בלתי ריאליות (60%), והרביעי – קושי בקבלת החלטות ובפתרון בעיות (55%).

החמישי ברשימת הקשיים הוא אי הסכמות באשר לילדים (50%). לכאורה – מה? הרי טובת הילדים אמורה להיות קונצנזוס בין ההורים ולחבר ביניהם! מעשית – זה לא ממש מפתיע בהתחשב בעוצמות הרגשיות, בגודש האחריות ובקשת הרחבה של חרדות ורגשי אשם שמתעוררים בהורים ביחס לילדיהם.

עולות מהסקר שתי מסקנות חשובות:

האחת –  רוב הזוגות שמגיעים לטיפול חווים מספר קשיים שהם חופפים זה לזה.

השנייה – שעל מרבית הקשיים ניתן להתגבר לו רק התקשורת היתה טובה ויעילה יותר.

וזה סוד מעגל הקסם של הזוגיות:

אי אפשר ליצור תקשורת יעילה ללא הבנה וכבוד הדדיים, וקשה מאד ליצור את אלה ללא תקשורת יעילה.

שני היסודות המרכזיים האלה של הזוגיות אחוזים זה בזה והם מרכזיים בטיפול זוגי. במקביל להם – רגישויות אישיות כמו חרדות, אגו, פגיעות ושליטה בכעסים עלולים לפגוע ביכולת להיות קשוב לאחר, ויש לתת תשומת לב גם אליהן.

חזרה אל המסך הראשי