סבלנות

מתן זמן לשני הצדדים. 
לצד השני – להבהרות ולהסברים: האם הדברים נעשו? האם היתה בהם כוונה? מה היה שיקול הדעת? מה היו המניעים הרגשיים? האם הצד השני ישקול את הדברים מחדש בעקבות השיחה? 
לעצמי– לשאול ולהקשיב, לחשוב ולהחליט. להמתין כדי לאפשר שיקול דעת שייקח בחשבון את היכולות של שני הצדדים לומר ולהקשיב, כך שהתגובה תשרת את הצורך באופן שיש לו סיכוי להצליח. לאפשר לעצמי גם את האפשרות להחליט שלא להגיב, אם כך נכון הפעם.

החזר אותי אל רשימת הכלים