קירבה

יצירת האינטימיות הייחודית לזוגיות בעזרת מגע והבעת הרצון במימוש של קירבה מינית, גם כאשר היא אינה מתממשת כי משהו מפריע או מעכב אותה.

החזר אותי אל רשימת הכלים