התחשבות

ויתור על צרכים מסויימים שלי למען צרכים בעלי משמעות של הצד השני.

החזר אותי אל רשימת הכלים