הערכה

מתן ביטוי לערך עבורי שיש לצד השני מעצם היותו לצידי, כאדם וכבן או בת זוגי. מתן ביטוי לערכם עבורי של הדעות והמעשים של הצד השני שתורמים לי באופן ישיר. מתן ביטוי להבנה שלדעותיו ולמעשיו של הצד השני, יש ערך עבורי מעצם העובדה שיש להם ערך עבורו, גם אם הם שונים מאלה שלי.

החזר אותי אל רשימת הכלים