אמינות

עקביות. עקביות הן בתחושות והן במסרים, והתאמה בין המסרים לבין המציאות.

החזר אותי אל רשימת הכלים