הקשבה

היכולת לשמוע את מה שיש לצד השני לומר מתוך מטרה להבין אותו – גם כאשר אני לא מסכים עם חלקים מדבריו או אפילו עם כולם. להקשיב לעובדות, לפרשנות ולמשמעות העניין הנדון עבורו, ולהיות פתוח להבין גם את החרדות והלחצים שלו.

החזר אותי אל רשימת הכלים