אמפתיה

התחושה הטובה המגיעה כאשר טוב לאחר, או רעה כאשר הוא נמצא במצוקה. עם כך מגיעים היכולת להרגיש טוב עם התחשבות ועם נתינה בגלל שזה עושה טוב לצד השני, ולנחם כאשר רע לו.

החזר אותי אל רשימת הכלים